veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin.
např. restaurace, bar, penzion, hotel, vývařovna, školní jídelna, výdejna stravy, prodejní stánek, bufet, ostatní provozovny s nabídkou prodeje potravin a rozlévání nápojů,…

Zavedení postupů založených na zásadách HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů je povinností každého provozovatele potravinářského podniku, který musí v celém potravinovém řetězci zajistit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti potravin.

Zaručuji vypracování, zavedení a udržení vlastního systému založeného na principech HACCP řídícího se platnou legislativou EU a České republiky, včetně Provozního řádu a Sanitačního řádu.

HACCP zpracuji na základě vlastní prohlídky provozovny a osobního kontaktu, jelikož jenom tak se dá zaručit plně funkční a realitě odpovídající nastavení systému.
Vnitřní audit, Školení hygienického minima

Zpracování Provozního řádu , Provozního řádu venkovní hrací plochy, Sanitačního řádu
Zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení
Stanovení kapacity
Audit, poradenství, konzultace
Školní jídelna
Školní jídelna - výdejna

Živnost vázaná - Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Výběr vhodných prostor pro novou provozovnu
Zpracování Provozního řádu, Provozního řádu venkovní hrací plochy, Sanitačního řádu
Audit, poradenství, konzultace
Stravování
Živnost volná – Mimoškolní výchova a vzdělávání
Výběr vhodných prostor pro novou provozovnu
Zpracování Provozního řádu, Provozního řádu venkovní hrací plochy, Sanitačního řádu
Audit, poradenství, konzultace
Stravování
Označení dětská skupina lze užívat tedy pouze pro dětskou skupinu evidovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí.
Výběr vhodných prostor pro novou provozovnu
Zpracování dokumentace
Audit, poradenství, konzultace
Stravování

Články

Víte, že máme e-shop?

I  hygiena může být Váš partner.

Domů / Kontaktujte nás
Podmínky ochrany osobních údajů